Project

Opmaat

Het betreft een bestaande locatie, die van vervangende nieuwbouw voorzien wordt. De aanleunwoningen zijn al gerealiseerd, het zorgcomplex (helaas) nog niet.

Het ontwerp:
Het ontwerp is een geheel van drie gebogen vormen, die samen het centrale atrium omvatten. Iedere vleugel is zodanig opgezet dat ze eenvoudig om te bouwen zijn, naar behoefte van de zorgzwaarte die gehuisvest moet worden. Er wordt rekening gehouden met herkenbare routing en herkenningspunten zodat bewoners eenvoudig hun weg vinden en niet snel verdwalen. Op de begane grond is er plaats voor dagbesteding, restaurant, recreatieruimte, winkel en andere gezamenlijke ruimten. De verdiepingvleugels zijn individueel te gebruiken, maar ook relatief eenvoudig samen te koppelen tot grotere afdelingen.

Project Opmaat
Programma Zorg
Locatie Monster
Grootte 3000 m2
Opdrachtgever KOW
Status DO
Ontwerp Bureau Meinema