Project

Gelderse poort

UItgangssituatie:

Het kantoor moest de verbinding vormen tussen een vierkant kantoor aan de ene zijde en een langwerpig kantoor, wat enigszins in een hoek gesitueerd is..

Het ontwerp:

Het gebouw is opgebouwd uit twee vleugels, die gepuntspiegeld ten opzichte van de centrale hal gesitueerd zijn. Door deze puntspiegeling wordt de verbinding met de buurgebouwen op een natuurlijke wijze gerealiseerd en krijgt het gebouw een dynamische uitstraling. De centrale hal loopt over de gehele hoogte van het gebouw en herbergt de verbindende bruggen en een verlichte liftschacht die als lantaarn dienst doet en extra herkenbaarheid aan het gebouw geeft.

Project Gelderse Poort
Programma Werken
Locatie Arnhem
Grootte 2000m2
Opdrachtgever KOW
Status Opgeleverd
Ontwerp Bureau Meinema