Project

Duinstede

Het huidige verzorgingshuis is toe aan een upgrade. Op dit moment delen twee bewoners nog een kamer en hebben ze per twee kamers één badkamer. Ook is er een ongebruikte grote keuken waar een nieuwe functie mogelijk is.

Het ontwerp is opgedeeld in twee delen. Ten eerste de bewonersvleugels. Hiervoor is een compleet nieuwe indeling getekend met individuele kamers met daarbij een eigen badkamer. Hiermee wordt het wooncomfort naar een bij Wassenaar passend niveau gebracht. Wat betreft de herkenbaarheid en routing blijft het bij het bestaande beeld. Wel wordt er op de begane grond een extra uitgang naar de afgesloten tuin gemaakt.

Het tweede deel is de voorvleugel met daarin de ondersteunende functies. Hier wordt op de begane grond, ter plaatse van het oude keukengebied een extra, kleinschalig, bewoners vleugel gerealiseerd. Daarnaast komt de dagbesteding naast de hoofdentree en wordt de balie aangepast. Op de verdieping wordt er een efficienteslag gemaakt bij de kantoren. Door iets grotere kantoren met meerdere werkplekken te realiseren kan de ruimte beter benut worden en is er minder ‘leegstand’ van kantoren.

Project Duinstede
Programma Zorg
Locatie Wassenaar
Grootte 3000m2
Opdrachtgever Florence zorggroep
Status VO
Ontwerp Bureau Meinema
Bijzonderheden Herontwikkeling zorgcentrum