Project

De Hoven

Ontwerp van zeer uiteenlopende woningtypen in hof Noord en Midden in de uitbreidingswijk Floriande in Hoofddorp.

Uitgangssituatie:
De onderlegger was in grote lijnen bekend, maar door het uitgekiend ontwerpen van zowel de woningtype als de onderlinge positionering is het stedenbouwkundige plan aangepast tot een plan wat de woningtypen ondersteund.

Het ontwerp:
Met als uitgangspunt een groot scala aan woningen, van starterswoningen tot geschakelde villas is voor ieder woningtype een aantal varianten geschetst. Dit heeft geleid tot een wijk waarin iedere woning zijn eigen herkenbare gezicht krijgt, zonder dat de eenheid in het ontwerp uit het oog verloren wordt. Door per woningtype uitzonderingen te ontwerpen, door middel van bloemramen, erkertjes en vogelhuisjes wordt het staatbeeld levendig en gevarieerd.

Project De Hoven
Programma Wonen
Locatie Hoofddorp
Grootte Diverse woningen
Opdrachtgever KOW/Molenaar en van Winden architecten
Status Opgeleverd
Ontwerp Bureau Meinema