Project

CCZ

Twee zeer grote lokalen, die niet meer aan de eisen van het onderwijs van nu voldeden. Het eerste lokaal, metaalbewerking, moest getransformeerd worden tot een onderwijscentrum, met ruimte voor diverse functies, van individueel lesgeven in een rustige omgeving, tot het klassikaal toetsen. Hiervoor is de grote ruimte opgedeeld door het toevoegen van de centrale ‘cockpit’. Deze geluidsisolerende ruimte dient niet alleen als rustige één op één plek, maar ook als centraal uitzichtpunt over de drie separate onderwijslokalen. Vanwege het succes van het onderwijscentrum moest ook het D&P lokaal up tot date gemaakt worden. Vanwege de nabijheid van het onderwijscentrum heb ik voor dezelfde vormentaal gekozen om het lokaal eigen te maken. Bij D&P was het juist van belang dat er vanuit alle plekken in het lokaal zicht is op de leerlingen. Bij dit lokaal is er ook een cockpit geplaatst, maar dan decentraal, met de functie als winkel. Doordat de winkel doorsteekt in de doorgaande hal wordt er een verbinding gemaakt met het onderwijscentrum.

Project Renovatie werklokalen
Programma Onderwijs, praktijklokalen
Locatie Zeist
Grootte 400m2 + 600m2
Opdrachtgever CVOG
Status Opgeleverd
Ontwerp Bureau Meinema
Bijzonderheden Gebruik natuurlijke materialen